Sněhulák radí

Dosud jsem o Finanční podporu SD nežádal, mohu žádat poprvé v roce 2018?
Bohužel nelze. Žádosti o První odměny se přijímaly do 31.12.2017. V roce 2018 SD poskytují pouze Druhé odměny a to žadatelům, kterým již byla vyplacena První odměna. (viz. Podmínky akce – odstavec II.4 a II.1. e)) )

Mám menší chatu v rekreační oblasti na jihu Čech, uvítal bych prodej již baleného hnědého uhlí.
Vážený zákazníku, v současné době existuje možnost zakoupení našeho pytlovaného uhlí (á 25 kg) v druzích ořech 1, ořech 2 a kostka v obchodních řetězcích OBI.

Svůj obytný dům vytápím pomocí kotle na uhlí, kupuji Bílinské nízkosirnaté uhlí (ořech 2) v uhelném skladu poblíž svého bydliště. Zajímaly by mě kvalitativní parametry tohoto paliva.
Prohlédněte si prosím katalog, jehož elektronickou podobu najdete na http://www.sd-bilinskeuhli.cz/aktivity/prodej-uhli/katalog-hnedeho-uhli.aspx

Plní Bílinské nízkosirnaté uhlí legislativní požadavky na kvalitu?
Ano, Bílinské nízkosirnaté uhlí plní požadavky stanovené vyhláškou MŽP č. 415/2012 na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v malých a středních energetických zdrojích.

Lze počítat i do budoucna s dodávkou uhlí pro maloodběratele?
Předpokládaná těžba na Dolech Bílina je až do roku 2055.

Budou muset ustoupit nějaké obce těžbě hnědého uhlí v lokalitě Bílina?
Nespornou výhodou Severočeských dolů a.s. je, že těžební postup na Dolech Nástup Tušimice a na Dolech Bílina neohrožuje svojí činností žádnou obec ani sídlo.

Jak si mám vysvětlit přípustný obsah nadsítného a podsítného u jednotlivých druhů tříděného uhlí?
Např. u druhu uhlí ořech 2 je maximální přípustný obsah podsítného a nadsítného 15%, což znamená, že je povolených 15% jiné zrnitosti ořechu 2 (jinými slovy 15% pod a 15% nad deklarovanou velikostí o2), v žádném případě nelze zaměnit za 15% různých příměsí. Tato skutečnost je dostatečně popsána na str. 2 katalogu hnědého uhlí. Další informace naleznete zde

Můžete mi doporučit prodejce v okolí mého bydliště (Beskydsko)?
V současné době probíhá tzv. kategorizace uhelných skladů viz http://www.sd-bilinskeuhli.cz/aktivity/ochranne-znamky/kategorizace-prodejcu.aspx a souběžně jsou aktualizováni odměnění prodejci na našich webových stránkách viz http://www.sd-bilinskeuhli.cz/mapa-uhelnych-skladu.aspx

Jaký mi doporučujete postup v případě, kdy mám podezření, že uhlí, které jsem zakoupil coby bílinské nízkosirnaté je nižší kvality? Jak jej mohu reklamovat?
Jednoznačně doporučujeme v případě nespokojenosti se zakoupeným uhlím reklamovat u svého prodejce. Dalším doporučením pro budoucí nákupy bílinského uhlí je nakupovat u prodejců zkategorizovaných a oceněných zlatou, stříbrnou či bílou známkou, jejichž přehled máte tady – stačí pouze rozkliknout kraj, ve kterém žijete: http://www.sd-bilinskeuhli.cz/mapa-uhelnych-skladu.aspx

Nakoupil jsem dodávku bílinského uhlí, to se mi však zdá být mokré – můžete mi tuto skutečnost objasnit?
Část produkce bílinského nízkosirnatého uhlí prochází přes úpravnu praním, průměrná hodnota obsahu vody v takto upravovaném uhlí je 34% (obsah vody v původním stavu je 30%). Vlivem mokré úpravy uhlí je docíleno menšího obsahu popelu a tím i následně vyšší výhřevnosti upravených uhlí. Více se dozvíte zde.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Facebook: Najděte nás na Facebooku
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.