Etická linka


Co je Etická linka?

Etická linka neboli vnitřní oznamovací systém je nástrojem, který je k dispozici oznamovateli, tj. fyzické osobě, která splňuje podmínky zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále zákon č. 253/2008 Sb.), a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále zákon č. 171/2023 Sb.), pro podání oznámení o možném protiprávním jednání podle zmiňovaných zákonů. Etická linka slouží také k oznámení nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ.

Etická linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb. a zákona č. 253/2008 Sb. Zajišťuje ochranu identifikovaných oznamovatelů před odvetnými opatřeními. V případě anonymního podání oznámení náleží ochrana podle zákona č. 171/2023 Sb. a podle jiných právních předpisů od okamžiku, kdy vyjde najevo totožnost oznamovatele. Ochrana nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích.

Jako oznamovatel můžete využít následující způsoby oznámení:

Telefonická linka: 471 111 910
Telefonická linka je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam.
E-mailová schránka: etickalinka@sdas.cz
Poštovní adresa: Zuzana Klímová, ul. 5. května 213, 418 01 Bílina Na obálku poznamenat: k rukám příslušné osoby



Lucie Blechová, ul. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov Na obálku poznamenat: k rukám příslušné osoby
Osobní oznámení příslušné osobě: Zuzana Klímová, ul. 5. května 213, 418 01 Bílina, číslo kanceláře 50, etickalinka@sdas.cz , telefonní kontakt: 471 111 910


Lucie Blechová, ul. Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, číslo kanceláře 504, etickalinka@sdas.cz , telefonní kontakt: 471 111 910


Můžete také podat své oznámení na Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení. Oznámení podle zákona č. 253/2008 Sb., nelze podat Ministerstvu spravedlnosti.

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany), kteří nespadají do působnosti zákona č. 171/2023 Sb., nebo zákona č. 253/2008 Sb., mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky. Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena, avšak mimo působnost uvedených zákonů





Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.