Obchodní strategie

Obchodní a podnikatelská strategie Severočeských dolů a.s. je založena na dlouhodobých smluvních vztazích se sítí velkoprodejců uhlí a s významnými energetickými společnostmi. Tyto smlouvy respektují vzájemně výhodné podmínky obchodní činnosti, zajišťující dlouhodobé využití hnědého uhlí jako kvalitativně i cenově dostupné energetické suroviny, strategicky důležité pro současnost i následující období. Parametry dlouhodobých smluvních vztahů se promítají a konkretizují v příslušných ročních dodatcích, které tvoří základ vzájemného operativního obchodování v rámci velkoobchodního trhu. Severočeské doly a.s. tak mají dlouhodobě smluvně zajištěn prodej téměř veškeré produkce hnědého uhlí. Síť velkoprodejců dále zajišťuje distribuci na jednotlivé energetické pozice a do sítě maloobchodního prodeje.

Odbyt

Produkty Severočeských dolů pokrývají několik segmentů trhu. První je segment velké energetiky, kterému je určeno 73% produkce k vlastní spotřebě do energetických zdrojů Skupiny ČEZ, jejíž součástí jsou i Severočeské doly a.s. Druhým segmentem jsou velké a střední průmyslové a komunální teplárny. Třetím segmentem jsou malospotřebitelé, které zásobujeme prostřednictvím distribučního řetězce prodejců paliv-uhelných skladů.

Jednotlivé druhy našeho uhlí jsou dodávány takto:

  • pro domácnosti, malé, střední, komunální zdroje a podnikatele dodáváme tříděné uhlí ve třech variantách: kostka, ořech 1 a ořech 2. Dodávky jsou realizovány prostřednictvím uhelných skladů.
  • vysoce výhřevné hruboprachy a aditivované energetické uhlí jsou určeny pro vekou energetiku a do velkých zdrojů v průmyslovém sektoru.

Naše tříděné a energetické uhlí splňuje emisní vyhlášku Ministerstva životního prostředí č. 415/2012 Sb.

Hnědé uhlí v České republice

V České republice je tuzemské hnědé uhlí stále velmi významným a strategickým zdrojem pro výrobu tepelné a elektrické energie, a proto je jednou ze záruk efektivity a nezávislosti této oblasti.

Severočeské doly a.s. dosáhly mezi producenty v hnědouhelném průmyslu v roce 2017 opět významného podílu. Cca 73% produkce je určeno k vlastní spotřebě – dodáváno do energetických zdrojů Skupiny ČEZ, jejíž součástí jsou i Severočeské doly a.s.

 

Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR v roce 2017

Podíl na produkci hnědouhelných společností v ČR v roce 2017

  tis. tun podíl v %

Severočeské doly a.s.

21 537 55,26 %
Severní energetická a.s. 4 126 10,59 %
Vršanská uhelná a.s. 6 407 16,44 %
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 6 905 17,71 %
Hnědé uhlí celkem v ČR 38 975 100,00 %

 

Struktura sortimentu produktů v roce 2017

Široký sortiment našich produktů zůstává nezměněn.

 

Druhy a značení tříděného uhlí

Název a označení Druh a klíč tř. Zrnitost (mm) Výhřevnost MJ/Kg
Kostka ko2-113 40-100 17,60
Ořech1 o1-121 20-40 17,60
Ořech2 o2-122 10-25 17,60

Více informací o Bílinském uhlí naleznete v našem katalogu.

 

Distribuce tříděného uhlí z naší produkce zajišťujeme prostřednictvím uhelných skladů po celé České republice. Severočeské doly a.s. plně pokrývají tímto způsobem odbyt svého tříděného uhlí.

 

Celkový podíl energetického a tříděného uhlí v roce 2017

druh

tis. tun

podíl v %

kostka

282

13,38

ořech 1

535

25,39

ořech 2

1 290

61,23

Celkem

2 107

100,00

 

Celkový podíl tříděnného uhlí v roce 2017

Celkový podíl energetického uhlí v roce 2017

Druhy a značení energetického uhlí

název označení- klíč tříd. velikost zrna (mm)* výhřevnost MJ/kg
Hruboprach 1 hp1-135 0-10 17
Průmyslová směs 1 ps1-151 0-40 15
Průmyslová směs 2 ps2-152 0-40 11,5

*velikost zrna je uváděna v jednotkách celých mm


Pro Severočeské doly a.s. je zajištění dodávek do energetických zdrojů skupiny ČEZ a velkých tepláren klíčové, s důrazem na stabilně dobrou kvalitu produkovaného energetického uhlí.

 

druh

tis.tun

podíl v %

hruboprachy

1 013

5,52

průmyslové směsi

18 417

94,78

Celkem

19 430

100,00


Celkový podíl energetického uhlí v roce 2017

 

Celkový podíl těžby hnědého uhlí v lokalitách Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice v roce 2017

Celkový podíl těžby hnědého uhlí v lokalitách Dolů Bílina a Dolů Nástup Tušimice v roce 2017

*Bílinské tříděné uhlí, je určeno zejména pro lokální zdroje tepla a je těženo pouze na Dolech Bílina a dále zpracováváno v Ledvické úpravně.

**Z Dolů Nástup Tušimice je těženo pouze energetické uhlí určené pro velké energetické zdroje skupiny ČEZ, respektive Elektrárny: Tušimice, Prunéřov I a II.

 

Celkový podíl energetického a tříděného uhlí v roce 2017

Celkový podíl energetického a tříděného uhlí v roce 2017

Kategorizace prodejců

V rámci dalšího zkvalitnění prodeje tříděného uhlí  z produkce Severočeských dolů a.s. bylo dne 1. 8. 2013 zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. Tento proces považujeme za nezbytnou zpětnou vazbu nejen pro nás coby producenta, ale jedná se o splnění kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako rozhodující.  Kritéria jsou posuzovány v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory obchodu. Konkrétní sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku. Kategorizace bude probíhat i v průběhu roku 2018.

Cílem kategorizace uhelných skladů je vyzdvihnout sklady, jež splňují určité

kritéria jako např. správně skladují uhlí či mají další doprovodné služby apod.

a tyto prověřené sklady doporučit zákazníkovi.

Dbáme na to, aby na prodejním místě byl zřetelně označen sklad

spolu s jednotlivými druhy uhlí a nedocházelo k záměně Bílinského tříděného uhlí s ostatními uhelnými produkty a tím k poškození dobrého obchodního jména společnosti Severočeských dolů a.s. a koncového zákazníka.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ49901982
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Facebook: Najděte nás na Facebooku
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.