Kategorizace prodejců

V rámci dalšího zkvalitnění prodeje tříděného uhlí  z produkce Severočeských dolů a.s. bylo dne 1. 8. 2013 zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. Tento proces považujeme za nezbytnou zpětnou vazbu nejen pro nás coby producenta, ale jedná se o splnění kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako rozhodující.  Kritéria jsou posuzovány v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory obchodu. Konkrétní sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku. Kategorizace bude probíhat i v průběhu roku 2024.

Cílem kategorizace uhelných skladů je vyzdvihnout sklady, jež splňují určité kritéria jako např. správně skladují uhlí či mají další doprovodné služby apod. a tyto prověřené sklady doporučit zákazníkovi.

Dbáme na to, aby na prodejním místě byl zřetelně označen sklad spolu s jednotlivými druhy uhlí a nedocházelo k záměně Bílinského tříděného uhlí s ostatními uhelnými produkty a tím k poškození dobrého obchodního jména společnosti Severočeských dolů a.s. a koncového zákazníka.

Zlatá známka:

Zlatá známka

Stříbrná známka:

Stříbrná známka

Bílá (bronzová) známka:

Bílá (bronzová) známka

Máte i Vy zájem stát se oceněným skladem?

Pište na bomberovicova@sdas.cz. (v případě, že má Váš sklad webové stránky, uveďte je prosím)

Kritéria pro získání známky a formulář naleznete zde

Kategorizací nevzniká na známku právní nárok. Severočeské doly a. s. si vyhrazují právo, odebrat známku nebo změnit kategorii známky, a to při jakémkoliv ohrožení nebo poškození dobrého jména Severočeských dolů a.s., či při nedodržení již dříve splněných kritérií v rámci kategorizace uhelných skladů.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.