Často kladené otázky

Otázka: Můžete mi prosím vysvětlit, jak finanční podpora funguje?

Odpověď: Pan Nový si v lednu 2016 pořídil kotel 3. emisní třídy s ručním přikládáním, nechal si jej nainstalovat a v mapě uhelných skladů si našel svého nejbližšího oceněného prodejce Bílinského nízkosirnatého  uhlí. Jednorázově zakoupil 3 tuny kostky, po tomto nákupu vyplnil Žádost o finanční podporu SD (ke stažení zde), přiložil čitelné kopie daňových dokladů o koupi nového zdroje vytápění (může být nahrazeno kopií potvrzeného záručního listu) i o provedeném nákupu paliva. Přidal foto kotle zapojeného na otopnou soustavu a vše odeslal doporučeně na adresu:

Severočeské doly a.s.
Odbor podpory obchodu
5. května 213
418 29 Bílina

Jelikož všechny podmínky splnil, do 60ti kalendářních dnů mu na účet vedený jeho bankou byla poukázána částka 3 000,- Kč.  V květnu 2017 si pan Nový podle stejného scénáře palivo pořídí znovu a taktéž i tentokrát mu bude bezhotovostně převedena na jeho účet finanční částka ve výši 3 000,- Kč.

Otázka: Proč nakupovat uhlí u oceněných skladů?

Odpověď: Odpovídají našim požadavkům z pohledu kvality prodeje. V rámci kategorizace US probíhají osobní návštěvy skladů zaměstnanci Severočeských dolů, oceněné sklady s námi spolupracují a tím se podílejí na zlepšení kvality prodeje Bílinského nízkosirnatého uhlí. Projektu Kategorizace se může zúčastnit každý uhelný sklad prodávající Bílinské nízkosirnaté uhlí. Pokud splní hodnotící kritéria, stane se držitelem bílé, stříbrné či nejvýše ceněné zlaté známky.

Otázka: Budete kontrolovat správnost údajů?

Odpověď: Ano, máme nastaveny několikeré kontrolní mechanismy.

Otázka: Mohou čerpat finanční podporu i podnikatelé nebo jen fyzické osoby?

Odpověď: Žádost si může podat kdokoli, kdo splnil Podmínky akce - Finanční podpora od SD

Otázka: Jakou formou se budou peníze poskytovat?

Odpověď: Formou bezhotovostní platby na bankovní účet žadatele, příp. poštovní poukázkou na adresu uvedenou v žádosti.

Otázka: Od kdy do kdy bude finanční podpora poskytována?

Odpověď: První část finanční podpory (3 000,- Kč) bude mít pevně stanovený termín pro splnění podmínek od 1.1.2016 do 31.12.2017. Druhá část (další 3 000,- Kč) má termín pro splnění podmínek 1.1.2017 – 31.12.2018

Otázka: Jaké minimální množství si musí zákazník zakoupit?

Odpověď: 3 tuny Bílinského nízkosirnatého uhlí jednorázově. Maximální hodnota nákupu není stanovena.

Otázka: Jaké doklady bude potřeba doložit?

Odpověď: - řádně vyplněnou Žádost

  • čitelná kopie dokladu o nákupu kotle (může být nahrazeno kopií potvrzeného záručního kotle
  • čitelná kopie dokladu o nákupu uhlí u jednoho z oceněných skladů
  • fotodokumentaci nainstalovaného kotle

Otázka: Mohou se nákupy uhlí v jednom roce sloučit tak, aby v celkovém množství dosáhly 3 tun?

Odpověď: Nemohou, musí se jednat o jednorázový nákup v minimálním množství 3 tun.

Otázka: Lze finanční podporu zažádat zpětně? Pořídil jsem nový kotel v prosinci roku 2015?

Odpověď: Ne.

Otázka: Za jak dlouho od podání Žádosti o finanční podporu mohu očekávat peníze?

Odpověď: Do 60ti kalendářních dnů od doručení řádně vyplněné Žádosti včetně splnění všech podmínek.

Otázka: Lze v druhém roce zakoupit uhlí u jiného prodejce, než v roce prvním při zakoupení kotle?

Odpověď: Ano, musí se však jednat o doporučeného producenta paliva, který je zveřejněn na www.sd-bilinskeuhli.cz (mapa uhelných skladů)

Otázka: Musí být doklady o koupi kotle a paliva úředně ověřené?

Odpověď: Ne, nemusí.

Otázka: Jakou emisní třídu musí mít zakoupený kotel a co musí splňovat?

Odpověď: 3., 4., i 5. emisní třídu, kotel musí mít předepsané palivo hnědé uhlí

Otázka: Budu muset doložit při žádosti o druhou část odměny ve výši 3 000,-Kč opět všechny doklady?

Odpověď: Ne, protože původní doklady budou v evidenci SD. Při druhém nákupu paliva stačí pouze vyplněná Žádost a čitelná kopie dokladu o nákupu uhlí u doporučeného uhelného skladu.

Otázka: Kde si přečtu všechny informace, kde se zeptám?

Odpověď: Všechny podrobné informace jsou na www.sd-bilinskeuhli.cz , dále Vaše dotazy můžete směřovat na e-mail: kotle@sdas.cz, tel. č. 702 177 457 (7,00-14,00h.)

Otázka: Jaké doporučujete výrobce kotlů?

Odpověď: Vše záleží na emisní třídě kotle. Kotel zároveň musí mít předepsané palivo hnědé uhlí.

Otázka: Jak poznám Bílinské nízkosirnaté uhlí?

Odpověď: Uhelné sklady oceněné v rámci Kategorizace jsou povinni mít naše uhlí označeno stanovenými cedulemi. V dokladu o prodeji uhlí musí být producent Severočeské doly a.s. vhodným způsobem uveden.

Otázka: Jak poznám správnou ceduli, kterou má být uhlí označeno?

Odpověď: Grafické provedení je uvedeno na našich internetových stránkách

Otázka: Kterého druhu uhlí se tedy finanční podpora týká?

Odpověď: Kostka (ko), ořech 1 (oř1), ořech 2 (oř2) z produkce Severočeských dolů. Ořech 1 - O1, Ořech 2 - O2

Otázka: Lze žádat finanční podporu na více nově pořízených kotlů?

Odpověď: Ano, ale na každý kotel zvlášť musí být vyplněna Žádost o finanční podporu SD a k němu patřičné doklady.

Otázka: Vztahuje se podpora i na přestavbu kotle?

Odpověď: Ne, Finanční podpora od SD se vztahuje pouze na nové kotle.

Otázka: Koupil jsem Bílinské uhlí o něco dříve než kotel, vztahuje se podpora i na tento nákup?

Odpověď: Ano, za předpokladu splnění všech podmínek tj. nákup Bílinského uhlí u oceněného skladu, množství min. 3 tuny a kotel emisní třídy 3., 4. nebo 5. byl Vámi zakoupen po 1.1.2016.

Otázka: Montážní firma mi namontovala nový kotel a dodala mi 3t pytlovaného Bílinského uhlí, lze na toto uhlí uplatnit vaši podporu?

Odpověď: Ano, ale pouze za předpokladu, že jako dodavatel uhlí bude některý z našich oceněných skladů.

Otázka: Adresa nemovitosti kam byl nový kotel instalován se neshoduje s mojí trvalou adresou. Vztahuje se i na toto Finanční podpora ad SD?

Odpověď: Ano pokud jste jako žadatel o Finanční podporu od SD alespoň jako spolumajitel dotyčné nemovitost (lze zkontrolovat v on-line nahlížení do KN), nebo nám musíte vlastnictví nemovitosti prokázat.

Otázka: Nový kotel zakoupím až v roce 2017, vztahuje se Finanční podpora od SD také na mě?

Odpověď: Ano. Při splnění podmínek Finanční podpory od SD Vám bude vyplacena podpora ve výši 6000,- ve dvou částech. První část, tj. 3000,- Vám bude vyplacena v r. 2017 a druhá část v roce následujícím.

Otázka: Zakoupila jsem nový kotel na tuhá paliva, uhlí však objednal otec, který v domě žije s námi. Na účtence za uhlí je shodná adresa s mojí adresou, avšak jméno je otce. Vztahuje se Finanční podpora od SD i na mě?

Odpověď: Ano, ale k požadovaným dokladům přiložte ještě prosím čestné prohlášení (nemusí být úředně ověřeno, musí být vlastnoruční podpis).Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.