SD bílinské uhlí


V posledních letech stále více sílí tlak na ukončení spalování uhlí. Státy, kterým záleží na ekonomické stabilitě, konkurenceschopnosti a úrovni blahobytu svých občanů, mezi které zcela jistě můžeme řadit i Českou republiku, ví, že to nepůjde bez adekvátní náhrady. V současné době by ukončení výroby tepla a energie z uhlí znamenalo omezování spotřeby elektrické energie, závislost na jejím dovozu a tím i omezování všech, kteří energii využívají, ať už to jsou obyvatelé nebo firmy. Proto v současné době jdou cestou kombinace výroby elektřiny z uhlí a ostatních zdrojů za neustálého zpřísňování podmínek spalování uhlí a tím ochrany životního prostředí. Je také dobře, že se na znečišťování životního prostředí díváme ze stále globálnějšího pohledu, přičemž uhlí rozhodně není jediným znečišťovatelem ovzduší.

Dalším z opatření je zákaz spalování pevných paliv v kotlích nesplňujících 3. a vyšší třídu dle ČSN EN 303-5 v letošním roce. Stále platí, že kotle splňující uvedenou 3., 4. nebo 5. třídu se mohou používat dál do konce jejich životnosti, a proto je důležité vzhledem k životnosti spalovat schválené palivo a topit v nich v souladu s návodem. Kotle musí splnit mnohem přísnější emisní limity a stupeň účinnosti, takže nejen, že se při jejich používání proti starším kotlům chrání životní prostředí, ale navíc se snižuje spotřeba uhlí. Jinými slovy moderní kvalitní kotle na uhlí splňující velmi přísné emisní limity se stále vyplatí.

Současná situace nám ukazuje, že nikdo, kdo bude topit uhlím v moderních nízkoemisních zařízeních nemusí mít obavy a může uhlí spalovat i nadále.

Uhelná sloj na Dolech Bílina má poměrně stabilní kvalitu v rámci báňských postupů a tříděné bílinské uhlí i v dalších letech bude mít deklarované jakostní parametry. Především zkoušky toto prokazují při plnění emisních limitů spalovacích zařízení pro komunální sféru, které jsou v České republice prováděny s naším uhlím. To znamená, že pokud budete spalovat bílinské uhlí, budete splňovat jakostní parametry emisních hodnot a můžete zařízení používat.

Jak jsme psali výše, v nejbližších letech nebude možné zcela ukončit spalování uhlí a nemusíte se bát, že naše uhlí nebude k dispoziciSD bílinské uhlí


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.