Země Živitelka 2019


Od roku 2003 se každoročně v Českých Budějovicích koná šesti denní výstava Země Živitelka, avšak letos byla největší návštěvnost. Celkem bylo zaznamenáno neuvěřitelných 123 017 návštěvníků, kteří mohli shlédnout stánky 581 vystavovatelů z celého světa. Podtitulem veletrhu byly Výzvy českého zemědělství. Různorodost vystavovatelů a doprovodného programu byla ohromná.

Tradičně se udělovala cena Zlatý klas v kategoriích Rostlinná výroba, Živočišná výroba, Mechanizace a Potravinářský a zpracovatelský průmysl. Velikou zajímavostí bylo představení nejmenšího evropského plemena skotu Dexter.

Na stánek Severočeských dolů zavítali jak noví návštěvníci, tak i ti, kteří nás navštěvují na tomto veletrhu pravidelně. Zajímali se převážně o kvalitu uhlí a zda ho bude dostatek pro domácnosti,když využili dotace na nákup nových kotlů, spalujících hnědé uhlí.

U zástupců našeho spoluvystavovatele firmy BENEKOVterm s.r.o. pak získali informace k technologickým novinkám ohledně kotlů spalujících hnědé tříděné uhlí.Země Živitelka 2019


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74 IČ: 49901982
Telefon: +420 417 804 111 DIČ: CZ699005746
Fax: +420 474 652 264 E-mail: sdas@sdas.cz
Facebook: Najděte nás na Facebooku
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.