Hnědým uhlím budou domácnosti topit i po roce 2022

Od 1. 9. 2022 začnou platit podmínky umožňující topit tuhými palivy pouze v kotlích splňujících nařízení Evropské komise č. 2015/1189, které stanoví požadavky na Ekodesign kotlů v oblasti účinnosti a emisí. Topit uhlím tedy bude možné jen v moderních kotlích plnících třídu 3-5 třídu jmenovitého výkonu a emisí dle normy ČSN. Toto opatření nepředstavuje v žádném případě konec spalování hnědého uhlí. Severočeské doly a.s. disponují dostatečnými zásobami kvalitního nízkosirnatého uhlí, ale také perspektivou jeho těžby minimálně do roku 2040.

Jak bude vypadat situace s topením v kotlích na tuhá paliva po roce 2022?

Cílem legislativy není omezovat spalování uhlí, ale ukončit veškerý provoz kotlů třídy 1 a 2, bez ohledu na to, jestli v nich lidé topí dřevem nebo uhlím. Do konce roku 2019 si jednotlivé státy EU mohly upravovat podmínky prodeje samy. Od 1. 1. 2020 platí nová směrnice, která je závazná pro všechny členské státy bez výjimek. Jedná se o tzv. Ekodesign-nejpřísnější verze pravidel prodeje kotlů. Modely, které Ekodesign splňují, se mohou prodávat dále. Kotle neplnící tyto přísné požadavky musejí být staženy z trhu. Ale například firma BENEKOV už v roce 2015 uvedla na trh první český automatický kotel na uhlí splňující Ekodesign s účinností až 90 %, který patří k nejvíce prodávaným kotlům v ČR.

Jaké kotle bude možné pořídit po roce 2022?

Podle normy ČSN EN 3035:2012 se kotle dělí do tříd 1-5, dle jejich účinnosti a emisí. Parametry kotlů jsou měřeny při 100 % a 30 % jmenovitém výkonu a dle dosažených měřených výkonů je kotel zařazen do příslušné kategorie. V současné době je zakázán prodej kotlů třídy1 a 2 od 1.9.2022 se tyto kotle nebudou smět provozovat. Kdo to poruší, se vystavuje riziku opakované pokuty až 50 tis. korun. Stát dal majitelům těchto kotlů vykazujících negativní vliv na životní prostředí lhůtu 10 let, aby je nahradili modernějšími a ekologičtějšími zařízeními. Proto vznikly kotlíkové dotace, které rozdělí více než 10 miliard na výměny zdrojů tepla v domácnostech.

Od roku 2017 platí povinnost nechat u všech kotlů na tuhá paliva jednou za tři roky provést odbornou kontrolu. Od roku 2020 kontrolující servisní firma zaeviduje výsledek do centrálního registru ISPOP. Příslušní úředníci tak nemusí domácnosti osobně navštěvovat a zjišťovat, v čem topí. Stačí nahlédnout do registru ISPOP. Také v tomto případě platí, že ten, kdo nebude mít včas provedenou kontrolu, riskuje opakovanou pokutu až 20 tis. korun.

Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, budeme v ČR uhlí potřebovat, dokud nebudou rozšířeny kapacity jaderných elektráren o další bloky. Využívání kvalitního Bílinského nískosirnatého uhlí je zakotveno ve strategickém dokumentu ČR v oblasti energetiky – Aktualizované státní energetické koncepci. Kvalita a cenová dostupnost tuzemského energetického paliva znamená další perspektivní uplatnění Bílinského uhlí, a to minimálně až k horizontu roku 2040.Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.