Požadavky na kvalitu paliv platné od 1.1.2014

Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v části I přílohy č.3 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Jedním z velice důležitých parametrů je výhřevnost.

...pokračování článku

Požadavky na kvalitu paliv platné od 1.1.2014

Infotherma 2014

Ve dnech 13. - 16. ledna 2014 jsme navštívili výstavu Infotherma 2014 konanou v místech ostravského výstaviště Černá louka. Prezentovalo se tu 362 domácích i zahraničních firem a organizací. Výstavu shlédlo na 26 600 návštěvníků.

...pokračování článku

Infotherma 2014

Uhlí a voda

Produkce bílinského nízkosirnatého uhlí vykazuje dlouhodobě průměrné hodnoty obsahu veškeré vody v původním stavu Wrt = 30 %. Dle stanovených parametrů platí, že u tohoto uhlí je maximální obsah vody v původním stavu do 33 % a v uhlí procházejícím přes úpravu praním do 34 %.

...pokračování článku

Uhlí a voda

Kotlová směs, uhlí mix

Společnost Severočeské doly a.s., si dovoluje upozornit na skutečnost, že své smluvní obchodní partnery zavazuje k zákazu míchání uhlí z produkce SD a.s. s jiným uhlím i v případě, že pak bude prodáváno třeba i pod jiným označením původu (dodavatele) – např. kotlová směs, uhlí mix apod.

...pokračování článku

Kotlová směs, uhlí mixSeveročeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.