Hnědé uhlí – nejlevnější způsob vytápění

Srovnáním současných cen jednotlivých druhů vytápění zůstává i nadále hnědé uhlí nejlevnější.

...pokračování článku

Hnědé uhlí – nejlevnější způsob vytápění

Nakládka hruboprachu

V průběhu měsíce července bylo v Ledvicích uvedeno do provozu nové nakládací místo hruboprachu pro nákladní vozidla včetně vybudovaného seřadiště a logistiky nájezdu vozidel k nakládce. Seřadiště je připraveno i pro novou nakládku tříděného uhlí, která bude zprovozněna v polovině května 2015.

...pokračování článku

Nakládka hruboprachu

Požadavky na kvalitu paliv platné od 1.1.2014

Požadavky na kvalitu paliv jsou stanoveny v části I přílohy č.3 k vyhlášce MŽP č. 415/2012 Sb. O přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Jedním z velice důležitých parametrů je výhřevnost.

...pokračování článku

Požadavky na kvalitu paliv platné od 1.1.2014

Infotherma 2014

Ve dnech 13. - 16. ledna 2014 jsme navštívili výstavu Infotherma 2014 konanou v místech ostravského výstaviště Černá louka. Prezentovalo se tu 362 domácích i zahraničních firem a organizací. Výstavu shlédlo na 26 600 návštěvníků.

...pokračování článku

Infotherma 2014Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.