Vyjádření SD a.s. k nedostatku hnědého tříděného uhlí


Na často kladené otázky k nedostatku hnědého tříděného uhlí na trhu odpovídá Ing. Daniel Kryl, manažer útvaru obchodu společnosti Severočeské doly a.s., producenta Bílinského nízkosirnatého uhlí.

V posledních týdnech se sdělovací prostředky často věnovaly problému nedostatku hnědého uhlí. Jaká je situace dnes 17.12.2015?

V těchto dnech je již problém nedostatku uhlí vyřešen. Výroba tříděného Bílinského nízkosirnatého uhlí převyšuje poptávku na trhu tak, jak tomu bylo po převážnou část roku 2015.

Zavinil tedy nedostatek tříděného uhlí na trhu výpadek ve výrobě?

Nikoliv, žádný výpadek ve výrobě v naší společnosti za rok 2015 nebyl, naopak v měsíci září jsme učinili některá nadstandardní opatření, abychom ještě zvýšili produkci tříděného uhlí pro domácnosti. Někde jsem dokonce četl, že nedostatek uhlí na trhu je součást naší strategie, která má donutit vládu ke korekci územně ekologických limitů na Dole Bílina,  nebo že raději vyvážíme uhlí do zahraničí, než abychom ho dodávali na český trh. To jsou všechno nepravdy a smyšlenky lidí, kteří chtějí buď vytvořit senzaci, nebo poškodit naši společnost, nebo poškodit produkt uhlí jako topné médium a přesvědčit lidi, aby jím přestali topit a přešli na alternativní paliva.

Objasněte tedy pravou příčinu nedostatku uhlí v podzimních měsících.

Tříděné uhlí, které se dostane ke konečnému spotřebiteli, je produkt, který potřebuje téměř rovnoměrný odběr po celý kalendářní rok. Nedostatek uhlí v uhelných skladech byla dočasná – sezónní záležitost, která byla velkou měrou způsobena tím, že zákazníci málo nakupovali uhlí do zásoby na jaře a v létě a naopak začali ve velké míře nakupovat Bílinské nízkosirnaté uhlí, až když klesly venkovní teploty, tedy v podzimních měsících. To způsobilo rychlé vykoupení zásob uhlí z uhelných skladů, které je potřeba doplnit, což zabere nějaký čas. Pro rychlé vyřešení tohoto problému jsme udělali maximum. Nicméně zdůrazňuji, že tento stav byl ojedinělý a byli jsme si jisti, že se situace vyřeší a uhlí bude na trhu dostatek.

Přesto ještě dnes někteří prodejci uhlí vystupují v médiích a říkají, že Bílinské uhlí nemají.

Zhruba před dvěma roky jsme nastartovali projekt Kategorizace uhelných skladů, jehož cílem je doporučit zákazníkovi spolehlivého a prověřeného prodejce Bílinského uhlí. Jedná se o splnění stanovených kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly a.s. jako důležité a rozhodující.  Kritéria jsou vyhodnocována v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů našimi pracovníky. Konkrétní uhelný sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku a všichni takto ohodnocení prodejci mají Bílinské nízkosirnaté uhlí na skladě. Za ty ostatní se zaručit nemůžeme, a proto doporučuji našim zákazníkům, aby nakupovali uhlí u takto označených, prověřených, prodejců. Jejich seznam naleznete zde. http://www.sd-bilinskeuhli.cz/mapa-uhelnych-skladu.aspx

Co uděláte pro to, aby se situace neopakovala v následujících letech?

Budeme přesvědčovat nejen naše koncové zákazníky, ale i více operativně pracovat s našimi oceněnými prodejci, aby byli zodpovědnější a postupovali při nákupu a naskladnění uhlí tak, aby se předcházelo sezónním výkyvům v poptávce, a tedy nakupovali a naskladňovali uhlí mimo topnou sezónu, kdy je ho dostatek. Pokud se nám tedy podaří některé zákazníky přimět k nákupu našeho uhlí mimo topnou sezónu, tak žádný momentální nedostatek tříděného uhlí v příštích letech na trhu nebude. 

Řada lidí by ráda využila takzvanou „kotlíkovou dotaci“ na nákup nového kotle. Bude do budoucna uhlí i pro ně? 

Rozhodně ano. Bílinského nízkosirnatého uhlí, které produkuje společnost Severočeské doly a.s., bude pro všechny zákazníky dostatek i v letech následujících. Výroba a dodávky tohoto uhlí na trh (a to jak druhu Ořech 2 tak Ořech 1 a Kostka – tedy všech druhů, které jsou vhodné pro moderní ekologické kotle) bude pokračovat. Není se tedy čeho obávat. Budeme rádi, když naši zákazníci využijí v těchto dnech aktuální „kotlíkovou dotaci“ a pořídí si nový ekologický kotel na tuhá paliva. Každý, kdo si nový kotel pořídí (ať už využije kotlíkové dotace nebo ne), se může zúčastnit naší akce s názvem „finanční podpora od SD“ a získat od nás zpět Kč 6.000,- z nákupu Bílinského nízkosirnatého uhlí. Více o naší akci se dozvíte na http://www.sd-bilinskeuhli.cz/.Vyjádření SD a.s. k nedostatku hnědého tříděného uhlí


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.