Severočeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlí


Mrazivé a na sníh bohaté počasí panující od začátku letošního roku díky pečlivé zimní přípravě plynulou těžbu neohrozilo. Potřebné dodávky byly zajištěny nejen pro elektrárny, ale také pro menší odběratele. Na zvýšenou poptávku po tříděném Bílinském nízkosirnatém uhlí Severočeské doly a.s. (SD) pružně reagovaly a v lednu dosáhl objem jeho prodeje zákazníkům v komunální sféře necelých 110 000 t, což v meziročním srovnání představovalo téměř 30% nárůst. Obdobný trend pokračuje také v únoru.

Leden 2017 – nejchladnější měsíc za posledních sedm let

Pocitové vnímání silných mrazů doprovázených častým sněžením potvrzují meteorologická měření. Průměrná teplota v letošním lednu dosáhla podle předběžných údajů mínus 5,6 stupně Celsia. Chladnější leden než letos byl naposledy zaznamenán před 11 lety - v lednu 2006 činila průměrná teplota mínus šest stupňů. Na extrémně mrazivé počasí byly díky řadě technicko-organizačních opatření naše provozy skrývky i lomu připraveny. Ještě než napadl první sníh, byly v předstihu trasy kabelů mezi velkostroji a napájecími body vyznačeny kolíky, u dobývací techniky se během mrazů zajistilo vytápění převodových skříní. Silné přeháňky nebo tající sníh způsobují často nalepování zvodnatělého materiálu přepravovaného na pásech dálkové pásové dopravy (DPD). Výhodou bílinských uhelných odtahů je zakrytování jejich značné části. Uhlí se tak do úpravny dostane relativně suché. Prokluzům dálkové pásové dopravy účinně brání přisypávání drceného korku na hnací bubny DPD, který zlepšuje jejich záběr. Na zimu se důkladně připravil také provoz ledvické úpravny. Pro extrémní výkyvy počasí zde mají propracovaný pohotovostní plán. Například pro zamezení prokluzu hnacích bubnů pásových dopravníků využívají piliny z místní truhlárny. Letošní zima tedy ani úpravnu nezaskočila. Díky důkladné přípravě mohli její pracovníci pružně reagovat na zvýšenou poptávku po tříděných druzích uhlí vyvolanou nedostatečným předzásobením malospotřebitelů a v lednu dokonce dosáhli rekordního prodeje tříděného uhlí pro komunální sféru, kdy vyprodukovali necelých 110 000 t tohoto produktu, což je téměř o 30 % více než v minulých letech. Zvýšený zájem na trhu je vyvolán extrémně chladným počasím. Rostoucí poptávka stejně jako mrazivé počasí pokračuje i v měsíci únoru.

Prostřednictvím smluvních partnerů se distribuuje Bílinské nízkosirnaté uhlí do uhelných skladů v celé republice. Při nakládce na nákladní auta se osvědčilo nové seřadiště s kapacitou 106 parkovacích míst, nově umístěné uvnitř areálu SD. Tím se uvolnila dříve nadměrně frekventovaná silnice mezi Chotějovicemi a Ledvicemi.

Nepodcenit nástup zimy a včas se předzásobit

V poslední době se objevují v médiích zkreslené informace prodejců o nedostatku uhlí a o údajném upřednostňování potřeb teplárenských společností na úkor maloodběratelů. Naše lednové odbytové výsledky jasně dokazují, že případné výkyvy v zásobování koncových spotřebitelů nejsou způsobeny při těžbě a úpravě uhlí. „Severočeské doly se proti těmto tvrzením důrazně ohrazují. Hnědé uhlí, které je do tepláren dodáváno, ať už ve formě hruboprachu nebo průmyslových směsí, je možno spalovat pouze ve velkých technologických celcích. Pro svoji nižší výhřevnost a vyšší obsah popela jsou tyto druhy většinou zcela nevhodné pro spalování v domácnostech. Proto doporučujeme těmto koncovým zákazníkům, aby se uhlím dostatečně předzásobili v jarních či letních měsících a nenechávali nákup paliva na poslední chvíli, kdy může krátkodobě poptávka mnohonásobně převyšovat maximální možnou kapacitu nakládky a výroby. Navíc distribuční cesty paliva ke koncovému spotřebiteli komplikuje v zimě mrazivé počasí a sněhová pokrývka,“ upřesnil obchodní ředitel SD Ladislav Feber.Severočeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlíSeveročeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlíSeveročeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlíSeveročeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlíSeveročeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlíSeveročeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlíSeveročeské doly pružně reagují na zvýšenou poptávku po uhlí


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.