Název bílinské uhlí


Vážení spotřebitelé,

rádi bychom uvedli na pravou míru správný název pro naše tříděné uhlí. Jediným a správný názvem je bílinské uhlí. Toto označení dává smysl, protože se uhlí vždy těžilo a těžit bude na dole Bílina. V Ledvicích, které s dolem Bílina sousedí, dochází pouze k úpravě a třídění jednotlivých druhů našeho uhlí, proto název „Ledvice“ apod. je nesprávný.

Označování tříděného uhlí jako bílinského by mělo být u jednotlivých prodejců samozřejmostí nejen proto, že jiným označením mohou zákazníka uvést v omyl, ale také v souvislosti se stále probíhající Finanční podporou od SD.Název bílinské uhlí


Severočeské doly a.s.

Boženy Němcové 5359
430 01 Chomutov
Poštovní přihrádka č. 74
IČ: 49901982
DIČ: CZ699005746
E-mail: sdas@sdas.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 495.